Tour Du Lịch: Hành trình xuyên Việt khởi hành từ Sài Gòn – 9 Ngày

  • Hành trình: Tp Hồ Chí Minh – Đà Nẵng (Bà Nà, Ngũ Hành Sơn) – Hội An -Huế – Hà Nội – Sapa – Hạ Long
  • Lịch trình: 9 ngày )
  • Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ