Tour Du Lịch: Miền Bắc Và Miền Trung – 8 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Lào Cai – Hội An – Đà Nẵng – Huế – Quảng Bình – Hà Nội/ Tp Hồ Chí Minh
  • Lịch trình: 8 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ