Tour Du lịch: Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam – 8 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Lào Cai – Đà Nẵng – Hội An – Hà Nội / TP Hồ Chí Minh
  • Lịch trình: 8 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hà Nội
  • Lịch khởi hành: Liên hệ