Tour Du lịch: Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam – 9 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Lào Cai – Hạ Long – Đà Nẵng – Hội An – Huế – Hồ Chí Minh
  • Lịch trình: 9 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hà Nội
  • Lịch khởi hành: Liên hệ