Tour Du Lịch: Miền Bắc Việt Nam – 5 Ngày

  • Hành trình: TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Lào Cai (Sapa, Cát Cát, Sín Chải)
  • Lịch trình: 5 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ