Tour Du Lịch Nepal: Hà Nội – Nepal – 5 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Kathmandu – Pokhara – Hà Nội
  • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Máy bay, ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ