Tour Du Lịch: Sydney – Canberra Brisbane – Gold Coast – Melbourne – 11 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội/Tp Hồ Chí Minh – Sydney – Canberra Brisbane – Gold Coast – Melbourne – Hà Nội
  • Thời gian: 11 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Khởi hành: Liên hệ