Tour Du Lịch Liên Tuyến: Trải Nghiệm Việt Nam, Campuchia & Thái Lan – 14 Ngày

  • Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh – Siem Reap – Bangkok – Pattaya – Đà Nẵng – Hội An – Huế – Ninh Bình – Hạ Long – Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 14 ngày 13 đêm
  • Điểm xuất phát/ Kết thúcTp. Hồ Chí Minh
  • Khởi hành: Liên hệ