Tour Du Lịch Nhật Bản: Quyến Rũ Mùa Thu Lá Đỏ – 6 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Osaka – Kyoto – Nagoya – Tokyo – Hà Nội
  • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Máy bay, ô tô