Tour Du Lịch Campuchia: Một Hành Trình Hai Di Sản – 4 Ngày

  • Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh – Siem Reap – Phnom Penh – Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Tp. Hồ Chí Minh
  • Phương tiện: Ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ