Tour Du Lịch: TP Hồ Chí Minh – Campuchia – Thái Lan – 7 Ngày

  • Hành trình: TP Hồ Chí Minh – Campuchia – Thái Lan
  • Thời gian: 7 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: TP Hồ Chí Minh
  • Phương tiện: ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ