Tour Du Lịch: TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc – 4 Ngày

  • Hành trình: TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc
  • Thời gian: 5 ngày
  • Điểm xuất phát/ kết thúc: TP Hồ Chí Minh
  • Khởi hành: Liên hệ