Tour Du Lịch: Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá – Phú Quốc – 5 Ngày

  • Hành trình: Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá – Phú Quốc
  • Thời gian: 5 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Khởi hành: Liên hệ