Tour Du Lịch: Đảo Nam New Zealand – 7 Ngày

  • Hành trình: CHRISCHURCH – HỒ TEKAPO – QUEENSTOWN –  CROMWELL
  • Thời gian: 7 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Khởi hành: Liên hệ