Tour Du Lịch: Đảo Nam New Zealand – 7 Ngày

  • Hành trình: CHRISCHURCH – HỒ TEKAPO – QUEENSTOWN –  CROMWELL
  • Thời gian: 7 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Khởi hành: Liên hệ
Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt
Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt tổ chức tour trong nước uy tín
Công ty du lịch Tầm Nhìn Việt tổ chức tour trong nước trọn gói