Tour Du Lịch Ấn Độ: New Delhi – Gorakhpur – Lâm Bini – Kushinagar – Vaishili – Rajgir – Bohgaya – Varanasi – Agra 10 Ngày

  • Hành trình: New Delhe – Gorakhpur – Lâm Bini – Kushinagar – Vaishili – Rajgir – Bohgaya – Varanasi – Agra
  • Thời gian: 10 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Lịch khởi hành: Liên hệ