Tour Du Lịch: Ấn Độ Tam Giác Vàng – 7 Ngày

  • Hành trình: Ấn Độ
  • Thời gian: 7 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Máy bay, ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ