Tour Du Lịch: Tp Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp – Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc – 9 Ngày (2 đêm Phú Quốc)

  • Hành trình: Tp Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp – Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc
  • Lịch trình: 9 ngày (2 đêm Phú Quốc)
  • Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
  • Lịch khởi hành: Liên hệ