Tour Du Xuân: Đầm Vân Long Ninh Bình – Chùa Địa Tạng Phi Lai – 1 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Đầm Vân Long – Chùa Địa Tạng Phi Lai
  • Thời gian: 1 Ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ