Tour Du Xuân: Hà Nội – Chùa Hương – Chùa Tam Chúc – Chùa Bái Đính – 2 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Chùa Hương – Chùa Tam Chúc – Chùa Bái Đính
  • Thời gian: 2 ngày
  • Điểm xuất phát/ kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ