Tour Du Lịch: Ấn Độ Tam Giác Vàng – 6 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – Ấn Độ – Hà Nội
  • Thời gian: 6 ngày
  • Điểm xuất phát/ Kết thúc: Hà Nội
  • Phương tiện: Máy bay, ô tô
  • Khởi hành: Liên hệ