Category: Kiến Trúc Hiện Đại

Hình ảnh tổng thể về nhà thờ Con Gà

Nhà Thờ Con Gà Đà Lạt

Trong một chuyến trải nghiệm thành phố ngàn hoa – du lịch Đà Lạt, có một điểm du lịch mà nếu bạn bỏ qua thì quả thực là vô cùng đáng tiếc. Đó là nhà thờ Con Gà – một…