Tag: du lịch Huế

Quần thể di tích cố đô Huế

Khám Phá Quần Thể Di Tích Cố Đô Huế

Quần thể di tích cố đô Huế nằm ở bờ Bắc sông Hương với diện tích trên 500ha và được giới hạn bởi 3 vòng thành theo thứ tự ngoài lớn, trong nhỏ (Kinh Thành, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành)…