Category: Việt Nam

6-8b1e2

Kiến Trúc Giếng Cổ Độc Đáo Nơi Xứ Đoài

Hiếm có ngôi làng nào ở xứ Đoài lại nhiều giếng như Đường Lâm, những cái giếng có tuổi đời hơn 4 thế kỷ cùng với những giai thoại thú vị. Những cái giếng đá ong màu nâu trầm đã…