Tour Du Lịch: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Củ Chi – Cao Đài – Mỹ Tho – 4 Ngày

  • Hành trình: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Củ Chi – Cao Đài – Mỹ Tho
  • Lịch trình: 4 ngày
  • Điểm khởi hành: TP Hà Nội
  • Lịch khởi hành: Liên hệ